Lediga lokaler

Lediga bostäder

Anmäl ditt intresse för en bostad via mail. Skriv vilket/vilka objekt du är intresserad av, ditt namn, mobilnummer samt vilken SLUSS-ansluten kår du tillhör. Undvik personnummer i mail. Är du intresserad av flera av objekten, skriv alla i samma mail. Om du inte börjat studera än, går det bra att bli stödmedlem i studentkåren. Mer om medlemskapet kan du läsa på www.ultunastudentkar.se alternativt www.vmf.se. För att kunna ansöka om en bostad måste du vara registrerad i bostadskön, mer information kan du läsa om under rubriken ”registrera dig i bostadskön”. Mer information om de olika bostadstyperna finns under våra bostäder.

Lediga objekt

Observera att lediga objekt läggs ut på kort tid och när som helst i månaden. Man måste kontinuerligt och varje vecka, titta på hemsidan för att inte gå miste om att anmäla intresse för ett objekt.

Finns det ett datum inom parantes så är det ett alternativt inflyttningsdatum. Skriv gärna i intresseanmälan vilket inflyttningsdatum du är intresserad av. Med 10 månaders hyra menas att det är betalningsfritt i juni och juli. För att få ta del av 10-månadershyra ska hyresavtalet börja gälla senast den 1 maj och hela hyran för maj månad betalas.

När man som student har flyttat in på stiftelsens område får det ske ett kontraktsbyte inom området, sedan hamnar man sist i kön. Den regeln gäller även för de som inte kommer ihåg att förnya sin köplats senast den sista maj varje år. Anmäler man för sent får man skicka in en ny bostadsköansökan och betala köavgiften. Byter man kontrakt inom stiftelsen så är det 2 månaders uppsägningstid mot 3 månader i annat fall.

INTRESSEANMÄLAN SKICKAS TILL:
info@susbo.se

Objekt

A31

Beskrivning: Korridorrum djurfri korridor

Kvm: 20

Hyra: 3 846:-

Inflyttningsdatum: 2020-02-01

Sista anmälningsdatum: 2019-11-10

C56

Beskrivning: Lägenhet

Kvm: 20

Hyra: 4 472:-

Inflyttningsdatum: 2020-02-01

Sista anmälningsdatum: 2019-11-10

G424

Beskrivning: Lägenhet

Kvm: 32,5

Hyra: 4 735:-

Inflyttningsdatum: 2020-02-01

Sista anmälningsdatum: 2019-11-10

G625

Beskrivning: Lägenhet

Kvm: 42

Hyra: 4 808:-

Inflyttningsdatum: 2020-02-01

Sista anmälningsdatum: 2019-11-10

A46

Beskrivning: Korridorrum djurfri korridor

Kvm: 20

Hyra: 3 846:-

Inflyttningsdatum: 2020-03-01

Sista anmälningsdatum: Behandlas/Ej sökbar

A88

Beskrivning: Korridorrum

Kvm: 20

Hyra: 3 846:-

Inflyttningsdatum: 2020-02-01

Sista anmälningsdatum: Behandlas/Ej sökbar

REGISTRERA DIG I BOSTADSKÖN

Ultuna Studentbostäder, SUSbo, äger förvaltar och hyr ut bostäder till studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet. Som studerande medlem eller stödmedlem i en av universitetets SLUSS-kårer får du möjlighet att teckna kontrakt och bo i SUSbo´s lägenheter och rum. Du kan ställa dig i bostadskön utan att vara kårmedlem, men för att teckna kontrakt ska du vara det och som medlem har du förtur i kö när du söker bostad. Mer om medlemskapet kan du läsa på www.ultunastudentkar.se alternativt www.vmf.se, eller på någon av de andra SLUSS-kårernas hemsidor. Om du inte har börjat studera än, går det bra att bli stödmedlem så länge, vilket ger samma förmån. När du börjar studera ska du ändra ditt medlemskap till studerande medlem.
För att ställa dig i vår bostadskö ska du fylla i en bostadsköansökan som du hittar här nedanför. Blanketten kan du skicka in med post, e-mail till info@susbo.se eller lämna in personligen på expeditionen. Vi har en köavgift på 150 kronor som betalas till vårt bankgiro:455-5827 eller swish 123 161 52 36.
Var noga med att uppge ditt namn när du betalar. Ansökan börjar gälla först då beloppet är betalt.
Avgiften betalar du bara vid ansökningstillfället, när du förnyar din köplats hör du av dig via telefon, mail eller besöker oss på expeditionen, och detta skall ske före sista maj varje år. Kölistan finns tillgänglig på expeditionen så om du undrar över din köplats etc. så är det bara att höra av sig. För att bo i vårt område måste du vara studerande eller doktorand vid SLU. Vi gör årligen studiekontroller och kontroller av kårmedlemskap löpande under terminerna.
Om du har problem med att öppna filen kan du skicka in dina uppgifter i ett e-postmeddelande. De uppgifter vi vill ha är namn, mobilnummer och e-postadress.

– Bli medlem i Ultuna Studentkår
– Bli medlem VMF (Veterinärmedicienska föreningen)

 

Bostadsköansökan.rtf